Ouchi Juku

  

หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ“Ouchi Juku”  2 ฤดู ที่น่าเที่ยว

 

 

      หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ “Ouchi Juku” ที่มีความสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัดฟุกุชิมะ

      เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ ที่กลิ่นอายของยุคเอะโดะ เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง ที่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ แถมที่นี้ยังมีจุดถ่ายรูปที่สวยงามอยู่เต็มไปหมดเลย ถ้าใครรักการถ่ายรูป รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน ซึ่งที่เป็นจุดเด่นๆของที่นี้เลยคือ น้ำที่ไหลอยู่ตามท่อระบายน้ำของที่นี้จะไหลมาจากภูเขา ซึ่งมีความเย็นมากจนชาวบ้านที่นี้ ได้เอาไว้แช่เบียร์ แช่น้ำ แช่ผัก และแช่เนื้อด้วยเหมือนตู้เย็นเลย ฤดูที่จัดว่ามาเที่ยวแล้วสวย คือ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ใบไม้เปลี่ยนสี เป็น สีแดง สีส้ม สีเหลือง ให้ได้ชม และช่วงฤดูหนาว ที่ทำให้หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลน ทำให้ได้เห็นบรรยากาศของหมู่บ้านที่แตกต่างไปจากฤดูอื่นๆ ซึ่งงดงามอีกแบบหนึ่งคะ

 

สนใจที่จะมาเที่ยวที่ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ “Ouchi Juku”  แบบสะดวกสบาย สามารถใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับกับทางบริษัท อี้เนะ เจแปน ได้

Visitors: 42,193