Eiheiji Temple

วัดเออิเฮจิ(Eiheiji Temple)
         ตั้งอยู่ที่เมือง Eiheiji จังหวัด ฟุกุอิ อยู่บนเนินป่าห่างจากในตัวเมืองฟุกุอิ ประมาณ 15 กม. เป็นวัดเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวัดแห่งนี้ มีความหมายว่า “วัดแห่งความสงบอันเป็นนิรันดร์” เป็นหนึ่งในวัดหลักของพระพุทธศาสนาเซนนิกายโซโตะ ก่อตั้งโดย Dogen Zenji ตั้งขึ้นในปี 1244 เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสมาธิที่สำคัญ และเป็นสถานศึกษาของพระเซน โดยDogen Zenji ให้ปรัชญาที่ว่า “สิ่งที่เป็นอยู่เช่นนั้นก็คือธรรมะ การฝึกปฏิบัติทุกวันนั้นก็คือการรู้แจ้ง” ซึ่งยังได้เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ที่สนใจได้ฝึกทำสมาธิและพักอยู่เพื่อเรียนรู้วินัยของสงฆ์ได้อีกด้วย ผู้ที่ได้เขาฝึกจะได้รู้สึกถึงความสงบจริงๆ

 

          ภายในวัดประกอบด้วยอาคารต่างๆมากกว่า 70 หลัง แต่ละหลังก็มีความสวยแตกต่างกัน แถมยังอยู่ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี้ ยิ่งทำให้บริเวณวัดนั้นดูงดงามมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่เพิ่มเติมความขลังและเป็นมนเสน่ห์ให้กับวัดอีกอย่างก็คือ Oishigiri ต้นสนอายุหลายร้อยปีที่ตั้งสูงใหญ่อยู่ทั่วในบริเวณวัดนั้นเอง

          ถือว่าเป็นวัดที่ไม่ควรพลาดที่จะมาแวะเยี่ยมเยือน หรือ มาลองฝึกสมาธิกันนะคะ 

 

วัดเออิเฮจิ(Eiheiji Temple)
ค่าเข้าชม: 500 เยน
เวลาเปิด-ปิด: เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 4:00-17:00
เดือนพฤศจิกายน-เมษายน 5:00-16:30
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

Visitors: 40,263